stappenplan icon

Wil u weten hoe u van aardwarmte gebruik kunt maken?

Bekijk stappenplan:
stappenplan icon

Wil u weten hoe u van aardwarmte gebruik kunt maken?

Bekijk stappenplan:

Aardwarmte

Een gratis en onuitputtelijke bron van energie

Aardwarmte of geothermie is de warmte welke opgeslagen zit in de aarde. Het is in feite gebaseerd op een zeer eenvoudig principe. Water wordt middels een open- of gesloten systeem uit de aarde gepompt. Het water heeft de temperatuur van de omliggende grond. Vervolgens onttrekt de warmtepompinstallatie de warmte uit het water en geeft deze warmte af aan het verwarmingssysteem in het gebouw. Hierna wordt het koude water weer teruggepompt in de aarde. Hier neemt het water weer de temperatuur van de bodem aan, waarna het proces opnieuw start. Door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs, kan er op een milieu vriendelijke en goedkope manier verwarmd en gekoeld worden. Een aardwarmtesysteem is een systeem welke gebruik maakt van de warmte die in de aarde opgeslagen zit. Deze bron van energie is kosteloos en onuitputtelijk. Bekijk deze pagina om meer te lezen over de werking van de warmtepomp.

Hoe werkt een aardwarmtesysteem?

Aardwarmte systeemKort samengevat wordt er door een warmtepomp een water-glycolmengsel door in de grond gestopte collectoren gecirculeert. Dit koudere water-glycolmengsel wordt door de aanwezige aardwarmte in de bodem verwarmd tot ongeveer 10 graden Celsius. Het door de bodem verwarmde water-glycolmengsel gaat terug naar de warmtepomp, waar het mengsel verder opgewarmd wordt tot de gewenste temperatuur. Dit doet de warmtepomp door middel van compressie. Vervolgens wordt de temperatuur van het water-glycolmengsel overgebracht naar het tapwater en/of verwarmingswater.

Wat zijn de voordelen van een aardwarmte systeem?

  • Milieuvriendelijk: een aardwarmtesysteem is een milieuvriendelijke manier van verwarmen en koelen doordat u voor een deel gebruik maakt van in de aarde aanwezige energie.
  • Kostenbesparend: om een warmtepomp aan te schaffen ben je meer geld kwijt, maar je hebt geen gasaansluiting meer nodig en betaalt dan dus ook geen ‘vastrecht’ kosten.
  • Koelen tegen lage prijs: met een aardwarmtesysteem kan er ‘s zomers heel goedkoop gekoeld worden in huis. In plaats van warm water kunt u ook koel water door uw vloerverwarming pompen, waardoor het in de zomer lekker koel blijft in huis.
  • Constante temperatuur: met een aarwarmtesysteem is het voordeliger een constante temperatuur te hebben in huis, dus ‘s nachts hoeft de verwarming niet naar beneden.
  • Bij nieuwbouw hebt u lagere bouwkosten om aan de EPC-norm van 0,6 te voldoen.

Voordelig voor portemonnee en milieu

Met een rendement tot 500 procent is het gebruik van aardwarmte een zeer energiezuinige en goedkope manier van verwarmen. Ook na aftrek van de verbruikte elektriciteit voor het aandrijven van de pompen, blijft het gebruik van aardwarmte zeer voordelig voor portemonnee en milieu. Het gebruik van aardwarmte voor de verwarming van huizen wordt al circa veertig jaar toegepast in vele landen.

Waarom gaat Nederland dan nu pas over op dit principe? Nederland heeft gas. Tot voor kort was dit een relatief goedkoop stookproduct, waardoor in Nederland geen grote behoefte bestond aan alternatieve energiebronnen. Nu de gasprijzen voortdurend oplopen en het milieu roept om zuinig energieverbruik komt aardwarmte nu ook in Nederland volop in beeld.

Wat zijn de kosten van een aardwarmte systeem?

De kosten voor een aardwarmtesysteem zijn afhankelijk van verschillende factoren namelijk:

  • De grootte van het pand is van invloed op de grootte van het systeem. Hoe groter het pand des te groter de warmtepomp zal gaan worden.
  • De bodemopbouw is van invloed op de grootte van het systeem. Zand in de ondergrond geeft een hoger rendement dan kleigrond.
  • Wordt het systeem alleen gebruikt voor het verwarmen van de woning of ook voor het bereiden van het tapwater en/of koeling van het pand? Ook dit heeft invloed op het te maken systeem.
  • Het aantal draaiuren van het syteem.

Kosten

Wilt u weten wat de kosten voor u zijn? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan via onze contactpagina.

Subsidie

Wist u dat u ook subsidie kunt krijgen voor het installeren van een aardwarmte systeem? Op onze pagina over subsidies kunt u hier meer over lezen.