stappenplan icon

Wil u weten hoe u van aardwarmte gebruik kunt maken?

Bekijk stappenplan:
stappenplan icon

Wil u weten hoe u van aardwarmte gebruik kunt maken?

Bekijk stappenplan:

Subsidiemogelijkheden

Wist u dat er vanuit de overheid mogelijkheden zijn voor subsidie? Ook de warmtepomp komt hiervoor in aanmerking. Daarnaast komt u in diverse regio’s in aanmerking voor een provinciale aardwarmte subsidie op deze systemen. Voor advies op maat kunt u daarom het beste contact met AE Systems opnemen.

Particulier

Er zijn een aantal mogelijkheden. De overheid stelt voor particuliere nieuwbouw (nog) geen subsidies beschikbaar. De reden hiervoor is dat de overheid op nieuwbouwprojecten een goede sturing heeft op de energieprestatie (EPC=Energie Prestatie Coëfficiënt) van het pand. Het gebruik van een warmtepomp heeft een zeer gunstig effect op de EPC zodat andere investeringen achterwege kunnen blijven.

Let op! Blijft na de sloop van een bestaande woning nog een gevel staan of wordt de fundatie opnieuw gebruikt dan spreekt met niet over nieuwbouw, maar over verbouw! Hier zijn wel subsidiemogelijkheden voor.
Voor meer informatie zie www.senternovem.nl

Bedrijven

Voor bedrijven bestaat er een fiscale regeling. De Energie Investerings Aftrek (EIA). Globaal gezien komt het voordeel neer op circa 11% van het investeringsbedrag.
Voor meer informatie zie: http://www.senternovem.nl/eia/.

Overige

Er zijn verder nog een aantal andere mogelijkheden om te onderzoeken. Zo is er een groene hypotheek of een klimaathypotheek. Lokaal kan een gemeente ook nog een stimuleringsregeling hebben.
EIA
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.
Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om binnen uw bedrijf energie te besparen mét fiscaal voordeel van de EIA? Kijk dan op de Energielijst 2013. Dit is een lijst met zo’n 160 energiezuinige investeringen (op de Energielijst worden deze bedrijfsmiddelen genoemd) waarvoor u gebruik kunt maken van de EIA. Uiteraard kunt u op een aardwarmtesysteem subsidie aanvragen.

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerk investeringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Aanvragen

Wees op tijd met het aanvragen van EIA: binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling).
De EIA is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Financiën. Het budget voor 2013 is 151 miljoen euro.

Groene financiering

U kunt voor een groene financiering in aanmerking komen als u project past binnen één van de vastgestelde projectcategorieën. Het “winnen van aardwarmte” is een van deze projectcategorieën. Hiervoor dient u een groenverklaring aan het vragen bij het ministerie van VROM. Meer informatie hierover treft u aan op de website van Senter Novem.
Groen financiering betekent vaak een lagere rente. De ervaring heeft geleerd dat voor de financiering van projecten met een groenverklaring de groenfondsen een rentetarief hanteren dat circa 1 à 2% lager ligt dan anders het geval zou zijn.Wist u dat er vanuit de overheid mogelijkheden zijn voor subsidie? Ook de warmtepomp komt hiervoor in aanmerking. Daarnaast komt u in diverse regio’s in aanmerking voor een provinciale aardwarmte subsidie op deze systemen. Voor advies op maat kunt u daarom het beste contact met AE Systems opnemen.

Gemeentelijke subsidie

Steeds meer gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor de aanschaf / installatie van een duurzaam energiesysteem voor energievoorziening. Informeer  uw gemeente hiernaar!

Subsidies Noord-Nederland

In Noord-Nederland zijn er subsidies voor zowel particulieren als ondernemers.
Subsidies particulieren

 

Particulieren woonachtig in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen subsidies aanvragen voor het energiezuiniger maken van hun woning. Hieronder zie je de subsidie mogelijkheden per provincie. De informatie die u tegenkomt is afkomstig van de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Subsidies Drenthe

In Drenthe zijn er op dit moment drie verschillende subsidies voor het energiezuiniger maken van je woning. In Drenthe gaat het om de volgende drie subsidies:

 

1. Duurzaamheidssubsidie starters De Wolden

Vanaf 1 maart kunnen starters op de woningmarkt in de gemeente de Wolden gebruik maken van de ‘Regeling duurzaamheidssubsidie voor starters’. De gemeente wil starters stimuleren te investeren om hun eerste koopwoning energiezuiniger te maken. Hierbij valt te denken aan vormen van duurzame energie als aardwarmtesystemen, zonnepanalen, etc. Starters kunnen op deze manier op de lange termijn hun energielasten verlagen.

 

De voorwaarden

De regeling vergoedt 30% van de investering waarvan de gemeente de Wolden een minimale subsidie van 1.000 euro en een maximale subsidie van 5.000 euro verstrekt. Tevens moet de woning gekocht zijn en aan bepaalde eisen voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling. Het gaat om de volgende eisen:
- De woning moet na 31 december 2012 gekocht zijn
- Het aankoopbedrag van de woning mag niet meer bedragen dan 200.000 euro
- De woning moet zijn gebouwd voor 1 januari 2006.

 

Wel eerst subsidie aanvragen!

Vraag eerst subsidie aan voordat je een verplichting aangaat met de uitvoeders!
Geef nog geen opdrachten en teken nog geen offertes, voordat u een ontvangstbevestiging van uw premieaanvraag heeft ontvangen. Maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen dus niet in aanmerking voor subsidie.

 

Regeling duurzaamheidssubsidie voor starters aanvragen
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling uit. Meer informatie over deze subsidieregeling en de aanvraag hiervan vindt u op:
http://www.snn.eu/startersdewolden/aanvragen/

 

2. Energiebesparingsregeling de Wolden

Het subsidieplafond van deze energiebesparingsregeling is helaas bereikt. Dit betekent dat aan geen aanvraag meer kan indienen. Wilt u toch weten wat deze subsidieregeling inhield, dan verwijzen wij u graag door naar de website van snn.
Voor het gemak hebben wij een link geplaatst naar desbetreffende subsidieregeling:
http://www.snn.eu/dewolden/

 

3. Energiebesparingsregeling Gemeente Hoogeveen

Ook het budget van de energiebesparingsregeling Gemeente Hoogeveen is volledig benut. U kunt dus geen aanvraag meer indienen. Het is echter wel mogelijk om uw aanvraag digitaal aan te vullen. Wilt u toch weten wat deze subsidieregeling inhield, dan verwijzen wij u graag door naar de website van snn.
Voor het gemak hebben wij een link geplaatst naar desbetreffende subsidieregeling:
http://www.snn.eu/subsidies/subsidieregelingen-particulieren/energiebesparingsregeling-gemeente-hoogeveen/

Subsidies Groningen

In Groningen is er op dit moment één subsidies voor het energiezuiniger maken van je woning. In Groningen gaat het om de volgende subsidie:

Regeling Waardevermeerdering

Huiseigenaren afkomstig uit de elf gemeenten kunnen een vergoeding krijgen voor energiebesparende maatregelen. De premie van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kan oplopen tot 4000 euro. Op dit moment is dit nog een tijdelijke regeling. We verwachten dat in het najaar van 2015 dit een definitieve regeling wordt.

 

Voorwaarden
U moet inwoner zijn van de volgende elf gemeente binnen het gaswinningsgebied: Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum, Winsum, Hoogezand-Sappemeer of Menterwolde.

Daarnaast gelden er nog enkele eisen waar u aan moet voldoen. Er moet namelijk minimaal één van onderstaande opmerkingen op u van toepassing zijn:

- U heeft een schriftelijk advies gekregen van de NAM voor bouwkundig versterkende maatregelen.

- U bent eigenaar van een woning in de elf gemeenten waaraan de NAM of CVW een schade van ten minste € 1.000,- heeft vastgesteld in categorie A of B;

- U heeft een woning gekocht of opgeleverd gekregen binnen de elf gemeenten op of ná 17 januari 2014.

 

Zakelijke subsidie

Bent u wel eigenaar van een woning maar betreft di niet uw hoofdverblijf? Zakelijk gerechtigden kunnen ook gebruik maken van de regeling voor huurwoningen indien zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Wilt u een aanvraag hiervoor indienen? Dan verwijzen wij u graag door:http://www.snn.eu/waardevermeerdering/zakelijk/

 

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?

Op de website van ssn kunt zien voor welke energiebesparende maatregelen u subsidie kunt aanvragen. Hier staan verschillende vormen van energiebesparende maatregelen als: isolatie, zonnepanelen,  warmtepomp, energiezuinige vloerverwarmingspomp en nog veel meer.

Een volledig overzicht kunt u hier zijn:
http://www.snn.eu/waardevermeerdering/

 

Energie Prestatie Advies

Ook kunt subsidie krijgen voor het verkrijgen van een ‘Energie Prestatie Advies’.
Dit is een advies van een gecertificeerd adviseur over efficiënter energiegebruik in uw woning. Het maximale subsidiebedrag van €4.000,- per woning is inclusief het Energie Prestatie Advies. De subsidiabele kosten kunnen niet hoger zijn dan de gemaakte kosten. Wel ontvangt u het hele bedrag van €4.000,- indien u deze kosten (of hoger) opgeeft.

 

U heeft al opdracht gegeven voor een investering?

Sinds 17 januari 2014 werkt de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering met terugwerkende kracht. Bent u dus een huiseigenaar en heeft u op of na deze datum energiebesparende maatregelen getroffen aan uw woning? Dan kunt u toch nog een subsidie aanvraag indienen.

 

Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering aanvragen

Uw aanvraag voor de subsidie Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kunt u via onderstaande link regelen:
http://www.snn.eu/waardevermeerdering/aanvragen/

 

Subsidies Friesland

In Friesland is er op dit moment één subsidies voor het energiezuiniger maken van je woning. In Friesland gaat het om de volgende subsidie:

Friese energiepremie

Woningeigenaren in de provincie Fryslân kunnen tot €2800,- krijgen voor energiebesparende maatregelen. U krijgt per maatregel een subsidie. Hoe meer energiebesparende maatregelen, hoe hoger uw premie. Mocht u samen met uw buren gaan verbouwen, dan is er een bonus van €250,- per adres.

 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de subsidie als u een of meer energiebesparende maatregelen laat uitvoeren. Het gaat om de volgende energiebesparende maatregelen. http://www.snn.eu/friese-energiepremie/

Naast bovenstaande voorwaarden stelt de Friese Energiepremie aan sommige maatregelen een oppervlakte-eis.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal maatregelen dat u laat uitvoeren.
Dus hoe meer maatregelen, hoe meer subsidie.
Ook VvE’s kunnen net als buren die samen gaan bouwen een bonus krijgen van 250,-.

 

Voor meer informatie voor VvE’s zie:
http://www.snn.eu/friese-energiepremie/vve/
Voor meer informatie voor buren die samen gaan verbouwen zie:
http://www.snn.eu/subsidies/subsidieregelingen-particulieren/friese-energiepremie/vraag-antwoord/

 

Wel eerst subsidie aanvragen!

Vraag eerst de subsidie aan voordat u verplichtingen aangaat met uitvoerders!
Geef nog geen opdrachten en teken nog geen offertes, voordat u een ontvangstbevestiging van uw premieaanvraag heeft ontvangen. Maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen dus niet in aanmerking voor subsidie.

 

Subsidie aanvragen

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling uit. Heeft u nog vragen over de regeling of over het aanvragen? Zij helpen u graag verder. U kunt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland bereiken op werkdagen van 9 tot 17 uur.

De subsidie aanvraag kunt u direct indienen middels de volgende link:

http://www.snn.eu/friese-energiepremie/particulier/

 

 

Kosten

Wilt u weten wat de kosten voor u zijn? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan via onze contactpagina.