stappenplan icon

Wil u weten hoe u van aardwarmte gebruik kunt maken?

Bekijk stappenplan:
stappenplan icon

Wil u weten hoe u van aardwarmte gebruik kunt maken?

Bekijk stappenplan:

Warmtepomp

Hoe werkt een warmtepomp?

Een eenvoudig principe, maar zeer bijzonder!

Werking warmtepompEen warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht, aan het water of aan de aarde en geeft deze door aan het verwarmingssysteem.De gratis natuurlijke energie wordt eerst naar de warmtewisselaar (verdamper) van de warmtepomp gevoerd. Hier bevindt zich het vloeibare koudemiddel (werkmedium), dat nu de warmte van de energiebron opneemt en daarbij verdampt. De compressor zuigt het gasvormige werkmedium aan en perst dit samen. De druk loopt op, de temperatuur stijgt. Vervolgens zorgt een tweede warmtewisselaar (condensor) ervoor dat de warmte in het circulatiesysteem van de verwarming terechtkomt. Tenslotte volgt een drukverlaging door het expansieventiel en de circulatie begint weer opnieuw.  Zo wordt van gratis natuurlijke laagwaardige energie nuttige hoogwaardige energie gemaakt.

Water uit een open of gesloten bron wordt naar de warmtepomp gepompt. Het water heeft de temperatuur van de omliggende grond aangenomen. Vervolgens geeft het water warmte af aan een koudemiddel. Door comprimeren van het koudemiddel door een compressor ontstaat er warmte, deze warmte wordt overgebracht aan het verwarmingssysteem in een woning of gebouw.

Werking warmtepompVervolgens condenseert, expandeert en verdampt het koudemiddel weer, dit alles vormt een gesloten kringloop. Aardwarmte is in feite gebaseerd op een zeer eenvoudig principe. Gelijktijdig aan het proces wordt het water waar de energie aan onttrokken is weer teruggebracht in de aarde of in de gesloten bron.
Als er koeling gewenst is wordt het water van het verwarmingcircuit rondgepompt en langs een warmtewisselaar geleid . Deze warmtewisselaar neemt de kou op van het water dat in de bron zit. De warmte uit de woning of het gebouw wordt gelijktijdig afgegeven aan het retour water van de bron. Daarmee wordt de overtollige warmte terug in de grond gebracht. Deze kan in de koude periode van het jaar gebruikt worden als energie om te verwarmen. Door het gebruik van een warmtepomp met koeling is het dus mogelijk om op een goedkope en energiezuinige manier een gebouw te koelen.

AE Systems Warmtepomp animatie